Bij Tij en Ontij

Beschrijving

Wij zijn gespecialiseerd in sociale wetenschappen, Azië (o.a. China, Japan, Indonesië), kookboeken en kunst. Daarnaast hebben we een grote collectie literatuur. In ons monumentale pand in Kloosterburen vindt u meer dan 30.000 titels. Schroom niet ons te mailen, bellen of te bezoeken om uw lang gezochte boek te vinden.

Bestelinformatie

Alle boeken zijn compleet en de conditie van het boek wordt als volgt aangeduid:
Gaaf = als nieuw
Zeer goed = geen noemenswaardige gebreken
Goed = lichte gebreken zoals: minimale leesvouwen, lichte beschadiging omslag, verkleuring, etc.)
Redelijk = duidelijk gelezen en gebruikt exemplaar (vouwen, onderstreping, schuingelezen, ezelsoren, etc.)
Als een boek de kwalificatie 'redelijk' heeft gekregen wordt altijd vermeld wat dan het gebrek is en bij de kwalificatie 'goed' wordt een omschrijving gegeven als dit nodig is.

Namen op schutblad worden niet vermeld. Bij een gaaf boek staat er vanzelfsprekend geen naam op het schutblad. Als er maten genoemd worden dan altijd eerst de hoogte van het boek en dan de breedte. Oblong formaten worden dus niet apart vermeld.

Prijzen zijn netto en in euro. Porto en bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email. Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel op rekening worden geleverd. Betaling kan geschieden via giro-overschrijving. Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.

Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden na overleg doorberekend aan de koper.

Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terugbetaald. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Adres

Hoofdstraat 26
9977 RD Kloosterburen

Telefoon

+31 (0)595 4810

E-mail

bijtijenontij@xs4all.nl

Website