Wat zijn de voorwaarden voor opname?

Wij hanteren een aantal algemene en specifieke voorwaarden die gelden voor boekverkopers die hun tweedehands boeken via BoekenPlatform.nl willen aanbieden.

Definities

 • BoekenPlatform.nl: de Dienst beschikbaar gesteld door Dynamic Presentations, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 36052516, via de website BoekenPlatform.nl.
 • Boekverkoper: de boekhandelaar van tweedehands boeken, die boeken wil aanbieden via BoekenPlatform.nl.
 • Dienst: het online platform waarbij via de website bemiddeld wordt tussen kopers en verkopers bij de koop van tweedehands boeken, tijdschriften, strips en gerelateerde artikelen.

Algemeen

 • Boekverkoper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij inschrijving wordt de bedrijfsnaam en K.v.K.-nummer opgegeven.
 • Boekverkoper heeft als voornaamste bedrijfsactiviteit de verkoop van boeken en/of gerelateerd drukwerk, zoals: tijdschriften, strips, e.d.

Aanbod en aanlevering gegevens

 • Boekverkoper zorgt voor de aanlevering van accurate en complete beschrijving van de aangeboden artikelen en zorgt ervoor dat wijzigingen van gegevens worden doorgegeven aan BoekenPlatform.nl d.m.v. het regelmatig actualiseren van het bestand.
 • De door Boekverkoper aangeboden artikelen zijn compleet en in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven.
 • Boekverkoper levert de gegevens van de aangeboden artikelen aan middels CSV-bestand of een voor BoekenPlatform.nl acceptabel import-bestand.
 • Om een minimum kwaliteitsniveau in stand te houden, worden artikelen met een verkoopprijs van minder dan € 3,- niet opgenomen.

Dienstverlening van boekverkoper

 • Boekverkoper voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot verkoop op afstand en biedt een gangbaar niveau van dienstverlening.
 • Boekverkoper tracht bestellingen z.s.m. na ontvangst en/of betaling van de bestelling te verzenden.
 • Boekverkoper is telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen van kopers.
 • Boekverkoper zorgt voor een adequate afhandeling van bestellingen, waaronder begrepen: duidelijke communicatie naar kopers en doelmatige verpakking.

Aansprakelijkheid

 • BoekenPlatform.nl kan geen garanties bieden voor de beschikbaarheid van de Dienst. Bij storing zal, voor zover mogelijk, getracht worden de Dienst zo spoedig mogelijk weer bereikbaar te maken.
 • BoekenPlatform.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten in de omschrijving van door Boekverkoper aangeboden artikelen, danwel onbereikbaarheid van haar Dienst of diensten van derden.

Intellectueel eigendom

 • Boekverkoper verleent BoekenPlatform.nl een niet-exclusief recht om aangeleverd materiaal te gebruiken voor de uitvoering van de Dienst.
 • Boekverkoper vrijwaart BoekenPlatform.nl van aanspraken van derden inzake inbreuk op rechten van anderen door het gebruik van aangeleverde gegevens van Boekverkoper.

Duur en einde overeenkomst

 • De opzegtermijn van de overeenkomst is 1 maand, de minimum abonnementsperiode is 3 maanden.
 • BoekenPlatform.nl behoudt zich het recht voor om een Boekverkoper te weigeren of te verwijderen als deze zich niet gedraagt overeenkomstig de door BoekenPlatform.nl opgestelde richtlijnen en onderhavige voorwaarden.
 • Bij beëindiging van het gebruik van de Dienst of het niet accepteren van de voorwaarden kunnen alle aangeboden artikelen van Boekverkoper uit BoekenPlatform.nl worden verwijderd.
 • Boekverkoper kan, zonder verdere kosten en verplichtingen, binnen één maand na aanmelding, door opzegging, het gebruik van de Dienst beëindigen.

Tarieven en facturatie

 • BoekenPlatform.nl is de enige zoekmachine waarin geen particulier aanbod wordt opgenomen, dit zorgt voor een reëlere prijsvergelijking en voorkomt het vergelijken van appels met peren.
 • Er worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals bv. entreekosten of kosten voor logo-opname of website-koppeling.
 • Facturatie wordt maandelijks gedaan, betaling via automatische incasso of per factuur.
 • Tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Wijziging voorwaarden

 • BoekenPlatform.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Boekverkoper zal van wijzigingen op de hoogte worden gebracht en de gelegenheid worden gegeven de nieuwe voorwaarden te accepteren of bezwaar te maken.