Recent toegevoegde boeken

Vissers en kapers
De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)
Vliet, A.P. van
Stichting Hollandse Historische Reeks
€ 19,50
Noordhollandse statenleden 1840-1919
Gent, M.J. van
Stichting Hollandse Historische Reeks
€ 10,00
'Pertijelike saken'
Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk
Gent, M.J. van
Stichting Hollandse Historische Reeks
€ 29,50
Toverij en samenleving
Holland 1500-1800
Waardt, Hans de
Stichting Hollandse Historische Reeks
€ 14,50
Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times
Merchants and industrialists within the orbit of the Dutch staple mark
Lesger, C. & L. Noordegraaf (ed.)
Stichting Hollandse Historische Reeks
€ 19,50
Kokken, H
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
Bevoogding en Bevinding
Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
Laarse, Rob van der
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
De Staten van Holland en de Opstand
De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588
Koopmans, J.W
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
Heren als dienaren en dienaar als heer
Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw
Gabriëls, A.J.C.M
Bataafsche Leeuw
€ 19,50
Zeevarenden op de koopvaardijvloot
Omstreeks 1700
Royen, P.C. van
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
Van compagnie naar koopvaardij
De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806
Eyck van Heslinga, E.S. van
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
Haarlem na de Reformatie
Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
Spaans, Joke
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
Bron, waarheid en de verandering der tijden
Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie
Wessels, L.H.M
Bataafsche Leeuw
€ 15,00
Onrust aan het Spaarne
Haarlem in de jaren 1747 - 1751
Jongste, J.A.F
Bataafsche Leeuw
€ 8,00
Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen
Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw
Leenders, Jos
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
De wiekslag van hun geest
De Leidse universiteit in de negentiende eeuw
Otterspeer, W
Bataafsche Leeuw
€ 10,00
Grenzen aan de macht
De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400
Janse, Antheun
Bataafsche Leeuw
€ 17,50
Gezeten burgers
De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780
Prak, M
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek
Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Fritschy, J.M.F
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
Steden en staten: dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste registerentschap van Maxi
Kokken, H
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
Broeders sluit u aan
Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
BLOM, J.H.C & MISSET, C.J. (red.)
Bataafsche Leeuw
€ 8,00
Onder regenten
De elite in een Hollandse stad Hoorn 1700-1780
Kooijmans, L
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
Met goed fatsoen
De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780
Jong, J.J. de
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
Van ridders tot regenten
De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw
Nierop, H.F.K. van
Bataafsche Leeuw
€ 12,50
Scherpe stenen op mijn pad
Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland
Waterbolk, H.T
Heveskes
€ 10,00
De oorlog van 1672
Fruin, R
Wolters Noordhoff
€ 10,00
Geschiedenis en nostalgie
De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen
Blaas, P.B.M
Verloren
€ 10,00
Middelnederlandsch handwoordenboek bewerkt door J
Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt
Verdam, J
Martinus Nijhoff
€ 10,00
Het recht van oorlog en vrede Prolegomena & Boek I
Groot, Hugo de
Ambo
€ 12,50
Gelder, H.A. Enno van
Oosthoek
€ 8,00
Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur
Jansen-Sieben, R
HES
€ 75,00
Archeo-logica
De Archeologie van het Noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspektief
Diederik, Frans
Pirola
€ 8,00
Welvaart in wording, Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
Jappe Alberts, W. & H.P.H. Jansen
Martinus Nijhoff
€ 7,50
Zeshonderd jaar water en land
Bijdrage tot de historische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holand in de periode 1150-17
Schoorl, Henk
Wolters
€ 25,00
Mensen van klein vermogen
Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw
Deursen, A. Th. van
Bert Bakker
€ 7,50
Bitterzoete balsem
Geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen
Huizenga, E
Verloren
€ 6,00
In kringen van kanunniken
Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227
Vliet, Kaj van
Walburg
€ 10,00
Kroniek
Procurator, Willem
Verloren
€ 12,00
Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen
Jappe Alberts, W
Nijhoff
€ 12,00
Geschrift en getal
Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaans
Hart, S
Historische Vereniging Holland
€ 12,00
De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299
Deel I en II
Kruisheer, J.G
Historische Vereniging voor Zuid-Holland
€ 15,00
Keukenhof
Hulkenberg, A.M
Historische Vereniging Holland
€ 8,00
De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573
Hof, J
Historische Vereniging voor Zuid-Holland
€ 10,00
Vorst en onderdaan
Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen
Smit, J.G
Peeters
€ 25,00
Kelten en de Lage Landen
Vechten om het beste deel
Clernix, Herman
Davidsfonds
€ 10,00
De reiskas van graaf Willem IV
Gelder, H. Enno van
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
€ 5,00
Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog
Brouwer, Joh
Thieme
€ 10,00
Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag
Contribution to the
Cock, J.K. de
Gysbers & Van Loon
€ 10,00

Pagina's