Recent toegevoegde boeken

Een selectie van recent toegevoegde boeken:

Truus grote verandering
In de schaduw van de eeuwigheid
Heidens Nederland
Grondwerk
Kruisende sporen
Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850
De Middeleeuwen in de negentiende eeuw
Nederland als voorbeeldige natie
Cornelis Cooltuyn [1526-1567]
Al het Hollandse volk dat hier nu woont
Nederlanders van het eerste uur
Ad fontes
Nederland als polderland
Kathedralen uit de steentijd
Dynamisch landschap; Archeologie en geologie van het Nederlandse kustgebied
Mensch en land in de Middeleeuwen
De historie vanden vier Heemskinderen
Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn afreden als hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden
Over de stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen
De Amerikaanse burgeroorlog en het probleem der onvermijdelijkheid
Is het geloof aan wonderen noodzakelijk?
Machten van dezen tijd
De pels van de vos
De Lage Landen 1780/1980
De Nederlandse staat onder de Republiek
De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië)
De kruistochtplannen van Philips den Goede
De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw
Emoties in de Middeleeuwen
De dramademocratie
Memoires van over het graf
Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen
Kelten en de Lage Landen
Karolus Magnus
Water Management, Communities, and Environment
Een intellectuele activist
Het dikke afvalboek
Broodbuik
Voel je goed met het nieuwe Atkins-dieet
Een leven lang Atkins
Het Groot Atkins Kookboek
Istanbul en de wereld van het Ottomaanse Rijk
Romantiek en historische cultuur
Een hemel op aarde
De Parelduiker
Moderne devotie
Patriotisme en nationalisme: In de europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw
Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland
Eric Gill
De afscheiding van België
Geschiedenis van het persoonlijk leven
De Italiaanse Renaissance
Maria Stuart
De wereld van de renaissance